Tijd voor verandering.

Deze website wordt niet ondersteund door Internet Explorer. Als u deze website verder wilt bekijken kan u best upgraden naar een betere browser. Hieronder vindt u alvast enkele suggesties.
Voor welke premies kom je in aanmerking?

Premie zonnepanelen

meer info

De zonnepanelen moeten binnen de 3 maanden bij een netbeheerder gemeld worden en de subsidiepremie moet binnen het jaar aangevraagd worden. Er zijn eerder nog geen zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen moeten door een RESCert-installateur geplaatst worden. Er is een maximale subsidiepremie van € 1.500, en wel € 300 per geïnstalleerde kWp voor de eerste 4 kWp en € 150 per geïnstalleerde kWp voor de schijf tussen 4 kWp en 6 kWp. Het vermogen van de omvormer mag niet meer dan 10 kVa bedragen.

Premie thuisbatterij

meer info

Enkel personen - geen bedrijven - kunnen tot 31 december 2021 bij netbeheerder Fluvius een premie aanvragen die aan bepaalde voorwaarden verbonden is.

Enkel lithiumbatterijen en zoutwaterbatterijen komen in aanmerking die voorzien zijn van een tweerichtingscommunicatie-interface. De premie geldt niet voor loodbatterijen

U moet een digitale meter hebben. De plaatsing moet gebeuren door een erkende installateur, de batterij moet volgens de AREI-normen gekeurd zijn, moet bij netbeheerder Fluvius aangemeld worden en moet minstens 10 jaar aangesloten blijven op het net. De premie omvat € 250 per kWh van de capaciteit van de batterij met een maximumbedrag van € 2,550 of 40% van de investeringskosten (aankoopprijs inclusief btw van thuisbatterij, installatiekosten en prijs omvormer).

Gratis offerte